книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
«Анализ и аудит расчетов с персоналом по заработной плате» ( Дипломная работа, 102 стр. )
«Анализ финансового состояния транспортно-экспедиционного предприятия для целей кредитования» ( Дипломная работа, 89 стр. )
«Аудит налоговых обязательств в организациях (на примере НДС)» ( Дипломная работа, 145 стр. )
«Аудит учета материально-производственных запасов» (по материалам ООО «Плутос») ( Отчет по практике, 78 стр. )
«Аудит финансовых вложений в системе российских и международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности» ( Дипломная работа, 140 стр. )
«Бухгалтерский и налоговый учет основных средств» ( Дипломная работа, 112 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния организации» (на примере ООО «Термокерамика») ( Дипломная работа, 96 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния предприятия ООО «Торнадо» ( Дипломная работа, 102 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния предприятия» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЕСУРС») ( Дипломная работа, 95 стр. )
«Бухгалтерский учет и анализ движения основных средств организации» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности организации» ( Дипломная работа, 80 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ» (на примере ООО «РИДАЛИТ») ( Дипломная работа, 92 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 43 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 55 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 62 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 82 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЮГНЕФТЕПРОДУКТ 2000») ( Курсовая работа, 55 стр. )
«ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗ ЕЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ» ( Дипломная работа, 127 стр. )
«ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» ( Дипломная работа, 103 стр. )
«Методы аудиторской проверки калькуляции себестоимости продукции на примере строительной организации» ( Дипломная работа, 63 стр. )
«Организация бухгалтерского учета при применении упрощенной системы налогообложения» ( Дипломная работа, 65 стр. )
«Организация бухгалтерской службы в организации» ( Дипломная работа, 90 стр. )
«Особенности бухгалтерского учета в кондоминимуме» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«Особенности бухгалтерского учета на предприятиях бытового обслуживания» ( Дипломная работа, 104 стр. )

Вступ

Функції, задачи, об'єкти і суб'єкти бухгалтерського контролю

Висновок

Список літератури

Бухгалтерський контроль, як і будь-яка інша економічна наука, має свій предмет, функції, задачи, об'єкти і суб'єкти.

Бухгалтерський контроль вивчає господарство (економіку), багатогранність якої визначають господарські факти - явища і процеси. В кожному господарському факті присутні одночасно три аспекти: економічний, юридичний і матеріальний.

Предмет контролю - це факти господарського діяльності, які характеризують стан та використання ресурсів підприємства, процесів придбання, виробництва, збуту, розрахункові відносини підприємства з фізичними і юридичними особами, фінансові результати та їх використання, формування інформації фінансового характеру для внутрішніх і зовнішніх користувачів. В загальному розумінні під предметом бухгалтерського контролю слід розуміти господарську діяльність підприємства. Предметом бухгалтерського контролю є не самі об'єкти (активи і пасиви) в їх фізичному розумінні, а інформація про них, яка необхідна для управління.

Основною ланкою застосування бухгалтерського контролю є підприємство, господарська діяльність якого і є суб'єктом бухгалтерського контролю. При цьому під господарською діяльністю розуміють спрямування власних і залучених коштів або ресурсів на виробництво, зберігання, переміщення та споживання господарських цінностей. Основною властивістю кожного господарюючого суб'єкта є залучення ним цінностей у кругообіг, мета і характер якого визначається видом господарства.

1. Коваленко С.В. Бухгалтерський облік. - К., 1998.

2. Кириченко О.А. Бухгалтерський облік на підприємстві. - Х., 1996.

3. Ларионова А.Д. Бухгалтерский учет. - М.: "Проспект", 2003.

4. Щербина В.С. Фінанси підприємства. - К., 1995.

5. Янова Г.М. Из истории бухгалтерського учета. - СПб., 2001.

Примечаний нет.

2000-2021 © Copyright «Курсовая.Ру»