книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
«Анализ и аудит расчетов с персоналом по заработной плате» ( Дипломная работа, 102 стр. )
«Анализ финансового состояния транспортно-экспедиционного предприятия для целей кредитования» ( Дипломная работа, 89 стр. )
«Аудит налоговых обязательств в организациях (на примере НДС)» ( Дипломная работа, 145 стр. )
«Аудит учета материально-производственных запасов» (по материалам ООО «Плутос») ( Отчет по практике, 78 стр. )
«Аудит финансовых вложений в системе российских и международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности» ( Дипломная работа, 140 стр. )
«Бухгалтерский и налоговый учет основных средств» ( Дипломная работа, 112 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния организации» (на примере ООО «Термокерамика») ( Дипломная работа, 96 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния предприятия ООО «Торнадо» ( Дипломная работа, 102 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния предприятия» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЕСУРС») ( Дипломная работа, 95 стр. )
«Бухгалтерский учет и анализ движения основных средств организации» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности организации» ( Дипломная работа, 80 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ» (на примере ООО «РИДАЛИТ») ( Дипломная работа, 92 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 43 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 55 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 62 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 82 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЮГНЕФТЕПРОДУКТ 2000») ( Курсовая работа, 55 стр. )
«ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗ ЕЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ» ( Дипломная работа, 127 стр. )
«ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» ( Дипломная работа, 103 стр. )
«Методы аудиторской проверки калькуляции себестоимости продукции на примере строительной организации» ( Дипломная работа, 63 стр. )
«Организация бухгалтерского учета при применении упрощенной системы налогообложения» ( Дипломная работа, 65 стр. )
«Организация бухгалтерской службы в организации» ( Дипломная работа, 90 стр. )
«Особенности бухгалтерского учета в кондоминимуме» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«Особенности бухгалтерского учета на предприятиях бытового обслуживания» ( Дипломная работа, 104 стр. )

Вступ

1. Характеристика, класифікація та оцінка необоротних активів

2. Облік наявності необоротних матеріальних активів

Висновок

Список літератури

Бухгалтерський облік необоротних активів повинен

забезпечити правильне документальне оформлення та своєчасне

відображення в регістрах бухгалтерського обліку надходження,

переміщення, вибуття всіх необоротних активів, які належать

установі, у тому числі і здані в оренду.

Виконуючи вимоги ст. 10 Закону про бухгалтерський облік від 16.07.99 р. №996 та Інструкції з інвентаризації підприємства як мінімум один раз на рік - перед складанням річної фінансової звітності - стикаються з необхідністю проведення інвентаризації необоротних активів, до складу яких, зокрема, відносяться основні засоби і нематеріальні активи.

Основна мета цього полягає в тому, щоб виявити фактичну наявність об'єктів, перевірити правила їх утримання та експлуатації, відповідність облікової і реальної вартості. Звичайно, дуже важливо правильно оформити документи та відобразити результати інвентаризації у бухгалтерському і податковому обліку.

1. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / за ред. Проф. Ф.Ф.Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2003. - 608 с.

2. Бухгалтерський облік в Україні. Навч.посібник / за ред. Р.Л.Хом'яка. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", "Інтелект-Захід", 2001р. - 728с.

3. Кобилянська О. І. Фінансовий облік: Навч. посіб. - К.: Знання, 2004. - 473с.

4. Чабанова Н.В., Ю. А. Василенко. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. - К.: Видавничий центр "Академія", 2002. - 672с.

Примечаний нет.

2000-2021 © Copyright «Курсовая.Ру»