книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
«Анализ и аудит расчетов с персоналом по заработной плате» ( Дипломная работа, 102 стр. )
«Анализ финансового состояния транспортно-экспедиционного предприятия для целей кредитования» ( Дипломная работа, 89 стр. )
«Аудит налоговых обязательств в организациях (на примере НДС)» ( Дипломная работа, 145 стр. )
«Аудит учета материально-производственных запасов» (по материалам ООО «Плутос») ( Отчет по практике, 78 стр. )
«Аудит финансовых вложений в системе российских и международных стандартов бухгалтерского учета и отчетности» ( Дипломная работа, 140 стр. )
«Бухгалтерский и налоговый учет основных средств» ( Дипломная работа, 112 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния организации» (на примере ООО «Термокерамика») ( Дипломная работа, 96 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния предприятия ООО «Торнадо» ( Дипломная работа, 102 стр. )
«Бухгалтерский баланс и его роль в анализе финансового состояния предприятия» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «РЕСУРС») ( Дипломная работа, 95 стр. )
«Бухгалтерский учет и анализ движения основных средств организации» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«Бухгалтерский учет и анализ финансовых результатов деятельности организации» ( Дипломная работа, 80 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ОРГАНИЗАЦИИ» (на примере ООО «РИДАЛИТ») ( Дипломная работа, 92 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 43 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 55 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 62 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ИНТЕРАГРОСИСТЕМЫ») ( Курсовая работа, 82 стр. )
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ (НА ПРИМЕРЕ ООО «ЮГНЕФТЕПРОДУКТ 2000») ( Курсовая работа, 55 стр. )
«ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ: ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И АНАЛИЗ ЕЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ» ( Дипломная работа, 127 стр. )
«ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ» ( Дипломная работа, 103 стр. )
«Методы аудиторской проверки калькуляции себестоимости продукции на примере строительной организации» ( Дипломная работа, 63 стр. )
«Организация бухгалтерского учета при применении упрощенной системы налогообложения» ( Дипломная работа, 65 стр. )
«Организация бухгалтерской службы в организации» ( Дипломная работа, 90 стр. )
«Особенности бухгалтерского учета в кондоминимуме» ( Дипломная работа, 85 стр. )
«Особенности бухгалтерского учета на предприятиях бытового обслуживания» ( Дипломная работа, 104 стр. )

Теоретичне питання. 3

Практичні завдання. 5

Список використаних джерел 13

В відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики аудитор повинен здійснити процедури, розроблені для одержання достатніх відповідних аудиторських доказів того, що всі події, які відбувалися до дати аудиторського висновку і які можуть потребувати коригування або розкриття інформації у фінансових звітах, були виявлені.

Ці процедури здійснюються додатково до звичайних процедур, які можуть застосуватися до конкретних операцій, що відбуваються після закінчення звітного періоду, для одержання аудиторських доказів стосовно залишку на рахунку на кінець періоду (наприклад, тестування правильності віднесення операцій із запасами до звітних періодів або тестування погашення кредиторської заборгованості). Проте не очікується проведення аудитором поточного огляду всіх питань, щодо яких у результаті раніше проведених процедур отримано задовільні висновки.

1. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.04.1997 р. № 283/97-ВР.

2. Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. № 168/97-ВР.

3. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 р. № 116.

4. Наказ Міністерства транспорту України № 43 від 10.02.1998 р. "Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті".

5. Наказ Міністерства транспорту України № 420 від 08.12.1997 р. "Норми експлуатаційного пробігу автомобільних шин".

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Мінюст України 19.01.00 № 27/4248. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Мінюст України 02.11.99 № 751/4044. Затв. наказом Міністерства фінансів України від 02.10.99 № 246.

8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій. Мінюст України від 21.12.99 № 8921485. Затв. наказом Міністерства фінансів України 30.11.99 № 291.

9. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції, робіт, послуг затверджені наказом Державного комітету промислової політики України № 47 від 02.02.2001 р.

10. Наказ Міністерства статистики України від 21.06.96 p. N 193 Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини і матеріалів.

Примечаний нет.

2000-2021 © Copyright «Курсовая.Ру»