книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (1933-1939 гг.). ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Афинское государство в 8-4 вв. до н.э. " ( Курсовая работа, 32 стр. )
"Декларации прав человека и гражданина" 1789 - 1793 годов". Антикоммунистическое законодательство ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Завещание" Жана Мелье79 ( Реферат, 21 стр. )
"Завещание" Жана Мелье79 2009-21 ( Реферат, 21 стр. )
"Каролина" - Уголовно-судебное Уложение Германии ( Курсовая работа, 32 стр. )
"Надгробная речь Перикла (Фукидид. История, II, 34-46) и самооценка афинской демократии" ( Реферат, 11 стр. )
"Особенности развития феодального государства и права в странах Востока" ( Курсовая работа, 32 стр. )
"Право Германии в XIX в.: Прусское земельное уложение и Германское гражданское уложение" ( Реферат, 22 стр. )
"Салическая правда" как источник раннефеодального права ( Реферат, 17 стр. )
. Сословно-представительские учреждения в Западной Европе в средние века. ( Контрольная работа, 11 стр. )
1. Гражданство: понятие, содержание, способы приобретения и прекращения 3 ( Реферат, 16 стр. )
1. Модернизация государственного строя и последующее развитие государственного Древнего Рима в период республики……………………….3 ( Реферат, 18 стр. )
1. Палітычнае і сацыяльна-эканамічнае становішча напярэдадні ўтварэння Рэчы Паспалітай…………………………………………………….3 (Белоруссия) ( Контрольная работа, 13 стр. )
1. Политическая мысль древнего Египта ( Контрольная работа, 17 стр. )
1. Характеристика Уголовного кодекса Франции 1810 года, и Французского Уголовно-процессуального кодекса 1958 года. ( Контрольная работа, 48 стр. )
1.Обычаи как источник римского права ( Контрольная работа, 22 стр. )
3 ВАРИАНТ ( Контрольная работа, 23 стр. )
3. Российские реформы 60-70-х. годов (военная, судебная, городская, школьная, цензуры и др.) и их значение для социально-экономического развития белорусских земель. 8 ( Реферат, 16 стр. )
3. Судзебнiк Казiмiра 1468 г. Статуты ВКЛ 1529, 1566, 1588 гадоў як зборнiкi законаў феадальнага права 8 (Белоруссия) ( Контрольная работа, 14 стр. )
4 ВАРИАНТ ( Контрольная работа, 27 стр. )
4 ВАРИАНТ ( Контрольная работа, 22 стр. )
8. Науково-видавнича діяльність Фонду президентів України (Украина) ( Контрольная работа, 10 стр. )
Абсолютная монархия в Германии. Вар. 3 ( Контрольная работа, 13 стр. )
Абсолютная монархия в Западной Европе ( Реферат, 11 стр. )

Вступ

1. Станово-представницька монархія в Англії

2. Реформи Сервія Тулія

Висновок

Список використаної літератури

Станово-представницька монархія (XIV-XV стст.) - для цього періоду характерний процес централізації держави і виникнення королівської влади. Початок функціонування представницьких органів Генеральних штатів у Франції, Рейхстагу в Німеччині, Кортесів в Іспанії і т.д.

У другій половині XIII у. в Англії сформувалася станово-представницька монархія, коли в умовах недостатньої централізації і слабкості державної адміністрації корона залучала до співучасті у владі і в управлінні представників пануючих станів у вигляді суспільно-державних інститутів. Передумовою до цього послужило оформлення феодальних станів. Дворянство вже в XIII ст. грало велику роль в економічному і політичному житті країни. Інтереси дворян - рицарів і джентрі - зблизилися з інтересами міської верхівки і дрібних сільських власників. Боротьба феодальних станів проти короля привела до особливої напруженості в 50-60-ті роки XIII ст.

Могутнього удару родової організації патриціїв був завданий в сіредині VI століття до н.е. реформою Сервія Туллія, шостого рекса за римською історичною традицією. Вона проводилася як військова реформа, проте соціальні наслідки її вишли далеко за межі тільки військової справи, надавши вирішальне значення в утворенні стародавньо-римської держави.

1. Батир К.І., Загальна історія держави і права, Москва, 1997.

2. Жидкова О.А., Історія держави і права зарубіжних країн частина 1, МДУ, 1991.

3. Корсунський А.Р., Утворення ранньофеодальної держави в Західній Європі, Москва, 1963.

4. Крашенінникова Н.А., Історія держави і права зарубіжних країн частина 1, Москва, 1994.

5. Омельченко О.А., Загальна історія держави і права, том 1, Москва, 1998.

6. Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран.- М.: Юридическая литература, 1984.

7. Черніловський З.М., Загальна історія держави і права, Москва, 1996.

8. Шевченко О. О. Історія держави і права зарубіжних країн. Хрестоматія.-К.: Вентурі, 1995.

Примечаний нет.

2000-2020 © Copyright «Курсовая.Ру»