книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
Актуальные проблемы культуры речи в современных обществах ( Контрольная работа, 22 стр. )
Вербальное и визуальное общение ( Контрольная работа, 10 стр. )
Види підготовки до публічного виступу. (Украина) ( Контрольная работа, 13 стр. )
Визначити зміст поданих багатозначних слів, скласти з цими словами речення відповідно до різних контекстів. (Украина) ( Контрольная работа, 10 стр. )
Виконайте орфографічні завдання, поясніть правопис. (Украина) ( Контрольная работа, 5 стр. )
Вищий ступінь порівняння. (Украина) ( Контрольная работа, 12 стр. )
Відредагувати речення (Украина) ( Контрольная работа, 7 стр. )
Відредагувати речення та записати правильні варіанти. (Украина) ( Контрольная работа, 2 стр. )
Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. (Украина) ( Контрольная работа, 5 стр. )
Влияние невербальных процессов на состояние навыков письма ( Контрольная работа, 7 стр. )
Воронеж - воронезький (Украина) ( Контрольная работа, 2 стр. )
Дайте визначення есе, нарису, начерку. (Украина) ( Контрольная работа, 8 стр. )
Дидактика как теория обучения. ( Контрольная работа, 2 стр. )
Доберіть три пари фахових термінів-антонімів, чотири приклади синонімії іншомовних і власне українських термінів. Поясніть значення термінів (Украина) ( Контрольная работа, 5 стр. )
Доберіть три пари фахових термінів-антонімів, чотири приклади синонімії іншомовних і власне українських термінів. Поясніть значення термінів, введіть їх у речення. (Украина) ( Контрольная работа, 8 стр. )
Жаргоны, их употребление (Украина) ( Контрольная работа, 11 стр. )
Записати прізвища українською мовою (Украина) ( Контрольная работа, 6 стр. )
Записати прізвища українською мовою. (Украина) ( Контрольная работа, 8 стр. )
Запишіть прізвища українською мовою. Поясніть їх правопис (Украина) ( Контрольная работа, 7 стр. )
Историческое развитие риторики как искусства общения ( Контрольная работа, 16 стр. )
Інші мови у межах індоєвропейської мовної сім'ї (Украина) ( Контрольная работа, 11 стр. )
Канцеляризми і штампи в публічному виступі. (Украина) ( Контрольная работа, 20 стр. )
Книжна лексика як різновид української літературної мови та її вживання у різних стилях мовлення. (Украина) ( Контрольная работа, 21 стр. )
Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова у дошкольников с общим недоразвитием речи ( Доклад, 5 стр. )
Культура писемного ділового спілкування. (Украина) ( Контрольная работа, 9 стр. )

2. Доберіть три пари фахових термінів-антонімів, чотири приклади синонімії іншомовних і власне українських термінів. Поясніть значення термінів. Введіть їх у речення

4. Подані словосполучення перекладіть українською мовою.

5. Запишіть іншомовні слова українською мовою, поясніть правопис.

6. Утворіть форму родового відмінка. Поясніть правопис.

Інфляція - дефляція;

Прибуток - збиток;

Експорт - імпорт.

Дебітор - боржник - особа, що має грошову заборгованість підприємству, організації;

У разі затримки виплати дебітор повинен сплачувати відсотки від суми заборгованості.

Камбіо - вексель - довгострокове вкладання коштів у різні галузі економіки, переважно за межами країни;

Примечаний нет.

2000-2019 © Copyright «Курсовая.Ру»