книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
Актуальные проблемы культуры речи в современных обществах ( Контрольная работа, 22 стр. )
Вербальное и визуальное общение ( Контрольная работа, 10 стр. )
Види підготовки до публічного виступу. (Украина) ( Контрольная работа, 13 стр. )
Визначити зміст поданих багатозначних слів, скласти з цими словами речення відповідно до різних контекстів. (Украина) ( Контрольная работа, 10 стр. )
Виконайте орфографічні завдання, поясніть правопис. (Украина) ( Контрольная работа, 5 стр. )
Вищий ступінь порівняння. (Украина) ( Контрольная работа, 12 стр. )
Відредагувати речення (Украина) ( Контрольная работа, 7 стр. )
Відредагувати речення та записати правильні варіанти. (Украина) ( Контрольная работа, 2 стр. )
Відредагуйте речення, поясніть причини помилок. (Украина) ( Контрольная работа, 5 стр. )
Влияние невербальных процессов на состояние навыков письма ( Контрольная работа, 7 стр. )
Воронеж - воронезький (Украина) ( Контрольная работа, 2 стр. )
Дайте визначення есе, нарису, начерку. (Украина) ( Контрольная работа, 8 стр. )
Дидактика как теория обучения. ( Контрольная работа, 2 стр. )
Доберіть три пари фахових термінів-антонімів, чотири приклади синонімії іншомовних і власне українських термінів. Поясніть значення термінів (Украина) ( Контрольная работа, 5 стр. )
Доберіть три пари фахових термінів-антонімів, чотири приклади синонімії іншомовних і власне українських термінів. Поясніть значення термінів, введіть їх у речення. (Украина) ( Контрольная работа, 8 стр. )
Жаргоны, их употребление (Украина) ( Контрольная работа, 11 стр. )
Записати прізвища українською мовою (Украина) ( Контрольная работа, 6 стр. )
Записати прізвища українською мовою. (Украина) ( Контрольная работа, 8 стр. )
Запишіть прізвища українською мовою. Поясніть їх правопис (Украина) ( Контрольная работа, 7 стр. )
Историческое развитие риторики как искусства общения ( Контрольная работа, 16 стр. )
Інші мови у межах індоєвропейської мовної сім'ї (Украина) ( Контрольная работа, 11 стр. )
Канцеляризми і штампи в публічному виступі. (Украина) ( Контрольная работа, 20 стр. )
Книжна лексика як різновид української літературної мови та її вживання у різних стилях мовлення. (Украина) ( Контрольная работа, 21 стр. )
Коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова у дошкольников с общим недоразвитием речи ( Доклад, 5 стр. )
Культура писемного ділового спілкування. (Украина) ( Контрольная работа, 9 стр. )

1. Запишіть прізвища українською мовою. Поясніть їх правопис.

4. Поясніть (за вибором) походження 10 законодавчих термінів. Звертайтесь до відповідних словників.

Алябьев - Аляб'єв - (') апостроф пишеться після губних перед я, ю, є, ї.

Ломтев - Ломтєв - у суфіксі -єв- пишеться є, крім шиплячих, р і ц.

Медведев - Медведєв - після пригол. пишеться е;

Подьячев - Подьячев - ь після зубних пригол. перед я, ю, є, ї;

Андреев - Андрєєв - у суфіксі -єєв- пишеться є, крім шиплячих, р і ц;

Аракчеев - Аркачеєв - у суфіксі -єєв- пишеться є, крім шиплячих, р і ц;

Плещеев - Плещев - після шиплячого пишеться е;

Гордеев - Гордєєв - у суфіксі -єєв- пишеться є, крім шиплячих, р і ц;

Бортев - Бортєв - у суфіксі -єв- пишеться є, крім шиплячих, р і ц;

Белинский - Бєлінський - якщо в укр. мові є аналог чергування є-і при словозміні, пишемо є;

Примечаний нет.

2000-2019 © Copyright «Курсовая.Ру»