книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
"Газовая хроматография" ( Контрольная работа, 16 стр. )
"Зонная структура и плотность состояний кластеров алюминия состоящих из 4-15 атомов" ( Дипломная работа, 75 стр. )
"Путь к периодическому закону" ш5745444 ( Контрольная работа, 19 стр. )
. Какой объем водорода необходимо взять для восстановления 20 кг меди из ее оксида? 124кый ( Контрольная работа, 28 стр. )
. Охарактеризуйте химический состав организма человека, укажите основные органические и неорганические вещества, их биологическую роль ец3533 ( Контрольная работа, 23 стр. )
. Правила перевозки хлора железнодорожным транспортом и меры безопасности при перевозки е3434242 ( Контрольная работа, 10 стр. )
122507(к) кр Химия.doc ец22 ( Контрольная работа, 2 стр. )
18. Диссоциация кислот, оснований и солей разных типов 12 6734645 ( Контрольная работа, 23 стр. )
2 контрольные работы по химии ( Контрольная работа, 15 стр. )
3. Общественная и научноорганизационная деятельность Семенова Н.Н…………………………………………………………8 ( Контрольная работа, 11 стр. )
3. Химический состав строительных материалов 10456788 ( Контрольная работа, 18 стр. )
6112707(к) к.р. Химия Решить 11 задач : 20, 23, 46, 69, 92, 115, 138, 141, 164, 187, 210 234131 ( Контрольная работа, 15 стр. )
6121602 (к) к.р. Химия 10 задач 12131 ( Контрольная работа, 2 стр. )
707 химия.doc.Определите массу оксида двухвалентного металла, которая пошла на реакцию с 5,6 дм3 водорода (н.у.), если молярная масса эквивалента оксида металла 39,77 г/ моль.234 ( Контрольная работа, 12 стр. )
95.Реакция горения бензола выражается термохимическим уравнением: 7О() 2 Вычислите тепловой эффект этой реакции, если известно, что мольная теплота парообразования бензола равна +33,9 кДж. Решение: ( Контрольная работа, 7 стр. )
98.При взаимодействии 6,Зг железа с серой выделилось 11,ЗкДж теплоты. Вычислите теплоту образования сульфида железа FeS. ( Контрольная работа, 7 стр. )
Cr2O72- + Zn + 14H+ ? Zn2+ + 2Сr3+ + 7H2O (Украина) ( Контрольная работа, 2 стр. )
I. СИНТЕЗ КАНАБИДИОЛА н4622422 ( Курсовая работа, 31 стр. )
Аллотермические процессы переработки твердого топлива ( Контрольная работа, 23 стр. )
Алюминий и экология ( Реферат, 19 стр. )
АЛЮМИНИЙ, МЕДЬ (Украина) ( Контрольная работа, 14 стр. )
Алюминий. Положение в периодической системе, физические и химические свойства ( Реферат, 18 стр. )
Анализ фармакокинетики преднизолона различных производителей пн544566 ( Контрольная работа, 28 стр. )
аналитич.химия. н433 ( Контрольная работа, 13 стр. )
Аналитическая химия ( Контрольная работа, 16 стр. )

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………..…3

1. Хімізм процесу і коефіцієнти виходу по стадіях……….…...…4

2. Характеристика вихідної сировини,

допоміжних матеріалів та основного продукту………….…....5

3. Матеріальні розрахунки……………………………………....…8

4. Норми технологічного режиму……………………….....…..…27

5. Технологічні розрахунки ………………………………..…..…29

5.1 Специфікація обладнання………………………..…….…..35

6. Теплові розрахунки ………………………………………….…36

7. Опис технологічної схеми ………………………….……….…49

8. Будівельна частина ……………………………………………..51

Список використаної літератури………………………………56

ВСТУП

В кінці XX ст. виробництво харчових добавок стало потужною, постійно зростаючою галуззю багатотоннажного виробництва. Щорічно виробництво харчових добавок збільшується в країнах Європи — на 2%, в США — на 4,4%, в Азії — на 10—15%.

Кількість харчових добавок, які використовують у харчовому виробництві більшості країн світу, досягає 500 найменувань, в США перевищує 1500, в країнах ЄС досягає 1200, в Росії — 415, в ФРН — 350, в Україні — 221. Крім того, в країнах ЄС дозволено використовувати в харчовому виробництві більш як 400 ароматизаторів та смакових речовин .

До початку 90-х років XX ст. вживання харчових добавок в Україні було обмеженим порівняно із зарубіжними країнами Європи та США . Протягом останніх років використання харчових добавок в країні значно збільшилось. В 1994 році, згідно з Постановою Кабінету Міністрів, було дозволено використання 194, в 2000 році — вже 221 добавок.

Етилформіат є основним продуктом виробництва, спроектованого у даній курсовій роботі. Застосовується як розчинник нітрату і ацетату целюлози, фумігант, ларвіцид; у виробництві вітамінів А,Е, В1; як віддушка для мила, компонент харчових есенцій.

Етилформіат має запах рому. Завдяки цій властивості він використовується як ароматизатор у кондитерсьхих чи хлібопекарських виробах. Також його додають у косметичні засоби або в побутову хімію для того, щоб заглушити специфічний запах основи.

1. ХІМІЗМ ОДЕРЖАННЯ ЕТИЛФОРМІАТУ І КОЕФІЦІЄНТИ ВИХОДУ ПО СТАДІЯХ

1.1. Естерифікація..................................................................................?1=0,8554

Основна реакція:

(1)

Побічні реакції:

(2)

(3)

1.2. Відділення домішок..................................................................... ? 2=1,0000

(4)

(5)

(6)

1.3. Фільтрування................................................................................ ? 3=0,9900

1.4. Перегонка етилформіату................................................................?4=0,9600

?заг=0,8130

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИХІДНОЇ СИРОВИНИ, ДОПОМІЖНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ОСНОВНОГО ПРОДУКТУ

Вихідна сировина

• Мурашина (метанова) кислота НСООН, tпл=8,3 °С, tкип=100,8 °С, d420=1,2201, nD20=1,3719. Температура спалаху 60°С, температура самоспалахування 504 °С, КПВ 14,3 – 33,3 %. Розчинна у воді, спирті, ефірі. Найсильніша з усіх карбонових кислот, виявляє відновні властивості, характерні для альдегідів, володіє бактерицидними властивостями. Одержують розкладом форміатів дією сірча

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. ГОСТ 1706-78 «Мурашина кислота технічна»

2. ГОСТ 18300-87 «Спирт етиловий ректифікований технічний»

3. ГОСТ 2184-77 «Кислота сульфатна технічна»

4. Процеси і апарати мікробіологічної та фармацевтичної промисловості. Ю.І. Сидоров, Р.Й. Влязло. Львів, « Інтелект-Захід» 2008.-734с.

5. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А., «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии». – Ленинград: Химия, 1987. – 576 с.

6. Термодинамічні властивості речовин: Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Фізична хімія” для студентів ІІ і ІІІ курсів хіміко-технологічних спеціальностей. Укл.: Ю.Я. Ван-Чин-Сян, Н.С. Качуріна, М.І. Шередько. – ЛПІ, 1991. – 64 с.

7. Справочник химика. Т. 1-5. – М. – Л.: Госхимиздат, 1963. – 1072 с.

8. Булдаков А.С. Пищевые добавки: Справочник. —СПб: Ит, 1996. -240 с

Примечаний нет.

2000-2019 © Copyright «Курсовая.Ру»