книга Курсовая.Ру
поиск
карта
почта
Главная На заказ Готовые работы Способы оплаты Партнерство Контакты F.A.Q. Поиск
"Конъюнктура рынка молочных товаров" 3е4242 ( Контрольная работа, 12 стр. )
"Организация, технология и проектирование торговых процессов" на тему: "Организация и технология товароснабжения розничной торговой сети и пути их улучшения (на примере магазина "Электротехника +")" е3542242 ( Курсовая работа, 40 стр. )
"Роль оптовой торговли в развитии экономики России" 3525епв ( Курсовая работа, 31 стр. )
"Роль финансов предприятия в оптовой и розничной торговле" ( Реферат, 23 стр. )
"Товародвижение" е342вв ( Курсовая работа, 37 стр. )
"Товароснабжение торгового предприятия" не352322 ( Курсовая работа, 47 стр. )
"Торговая деятельность предприятия на примере магазина "Мичуринский" ООО "Айкай" е53524242 ( Курсовая работа, 36 стр. )
- рентабельность продаж = прибыль от продаж : объем продаж *100 = 672175 : 8556222 * 100 = 7,86% ( Контрольная работа, 4 стр. )
. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН к242131 ( Курсовая работа, 31 стр. )
. Порядок ведения биржевой торговли 1313ёё ( Контрольная работа, 7 стр. )
. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБОРОТА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ООО "АРЕС" е354244 ( Курсовая работа, 35 стр. )
. Рассчитаем стоимость одного посещения потенциального покупателя агентом75433 ( Контрольная работа, 7 стр. )
. Средства рекламно-информационного оформления магазина пен44 ( Контрольная работа, 20 стр. )
. Характеристика базисных условий поставки товаров в контрактах купли-продажи 57ав ( Контрольная работа, 7 стр. )
.Организацией товародвижения занимаются: предприятия - производители, фермерские хозяйства, оптовые и розничные организации и предприятия, индивидуальные предприниматели. ( Контрольная работа, 21 стр. )
1. Виды конкуренции, их характеристика 4567654 ( Контрольная работа, 13 стр. )
1. Издательство: ассортимент, масштабы деятельности, принципы распространения его продукции, сущность отношений с оптовиком е454ппвв ( Контрольная работа, 15 стр. )
2. Правила техники безопасности при эксплуатации ККМ 8ае3 ( Контрольная работа, 14 стр. )
2.3. Состояние и основные направления совершенствования технологической планировки магазина "ЕВРОЗАПЧАСТЬ" ( Курсовая работа, 24 стр. )
3. Анализ проведения государственных закупок в Армении 12 е3у4242 ( Контрольная работа, 27 стр. )
: "Оборудование предприятий торговли на примере ТГ "Ижтрейдинг" 42413131 ( Курсовая работа, 59 стр. )
Альтернативные теории международной торговли5745 ( Реферат, 18 стр. )
Анализ рынков ритейла на примере организации УКП ТЦ "Потсдам" ( Курсовая работа, 51 стр. )
АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ТОРГОВОЙ ФИРМЫ ИНТЕРЬЕРНЫЙ САЛОН «АПАРТАМЕНТ» НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( Курсовая работа, 43 стр. )
Анализ влияния развития материально-технической базы торговой фирмы Интерьерный салон "Апартамент" на эффективность торговой деятельности ( Курсовая работа, 41 стр. )

Розділ1. Сутність товаропостачання молочною продукцією роздрібного торгового підприємства 2

1.1 Роль роздрібної торгівлі в забезпеченні споживчими товарами. 2

1.2 Класифікація, функції і принципи розміщення підприємств роздрібної торгівлі 3

1.3 Принципи організації товаропостачання 5

Розділ 2 Аналіз організації товаропостачання молочної продукції роздрібного торгового підприємства. 18

2.1 Структура українського ринку молочної продукції 18

2.2 Молококопродукція представлена на сучасному українському ринку 26

2.3 Аналіз діючих фірм 29

Розділ3. Проблеми молочного ринку України та перспективи їх ров язання на національному ринку 48

3.1 Проблеми ціноутворення на вітчизняному ринку молокопродуктів 49

3.2 Перспективи та проблеми торгівлі молоко продуктами через торгову мережу 50

товарами.

Процес доведення товарів від підприємств-виготовлювачів через підприємства оптової і роздрібної торгівлі до споживачів називається товароруом. Він включає не тільки фізичне переміщення товарів з місць виробництва в місця споживання, але й операції, зв'язані з їх збереженням, подсортировкой і підготовкою до продажу на підприємствах торгівлі. На підприємствах торгівлі завершується процес кругообігу засобів, вкладених у зроблені предмети споживання, відбувається перетворення товарної форми вартості в грошову і створюється економічна основа для поновлення виробництва товарів. Тому раціональна організація процесу товароруу - одна з важливих функцій торгівлі. З цією метою повинні визначатися найбільш сприятливі потоки і напрямки руху товарів, більш економічні види транспорту для перевезення товарів з місць виробництва в місця споживання, а також повинна створюватися відповідна мережа складів і баз. Від того, наскільки раціонально організований процес товароруу, у значній мірі залежать рівень торгового обслуговування населення, а також час обороту товарно-матеріальних цінностей. Тому товарору припускає створення технологічного ланцюга, здатної вчасно і безперебійно доводити товари від виробництва до споживачів у необхідній кількості, різноманітному асортименті, високої якості, при мінімальних витратах праці, матеріальних засобів і часу.

Основними ланками технологічного ланцюга товароруи є промислові і сільськогосподарські підприємства, що роблять товари народного споживання, оптові бази, магазини й інші пункти роздрібного продажу товарів.

Випливаючи аз сфери виробництва в сферу споживання, товари можуть проходити через одне чи більш складських ланок. Раціональна організація процесу товароруу передбачає проходження товару через мінімальне число ланок.

На організацію процесу товароруу впливає ряд факторів, який можна об'єднати в наступні групи: виробничі, транспортні, соціальні і торгові.

1.2 Класифікація, функції і принципи розміщення підприємств роздрібної торгівлі

Процес звертання товарів і доведення їх до безпосередніх споживачів завершується в роздрібній торговій мережі, що складає основу матеріально-технічної бази торгівлі і представляющ

работа не полностью

2000-2019 © Copyright «Курсовая.Ру»